foto-despatx

Les consultes poden ésser de caràcter Privat o bé a través de Mútues Sanitàries.

Les mútues que cobreixen les despeses de les consultes són:


Antares

Antares

Aegon

Agrupació Mútua

Agrupació Mútua

Asefa

Asefa


Avantsalud

Avantsalud

Axa

Axa

Caser

Caser

Cigna

Cigna


Fiatc

Fiatc

Hna

Hna

L'Aliança / Divina Pastora

L'Aliança
Divina Pastora

Asiser

Legálitas Salud


Mapfre

Mapfre

Mútua General de Catalunya

Mútua General
de Catalunya

Mutua Manresana

Mutua Manresana

Sanitas

Sanitas