La Psiquiatria abasta un territori extens dins la Medicina, ja que s’estima que entre un 20 i un 25% de la població general pateix algun tipus de trastorn psiquiàtric. Aquí s’inclou des dels trastorns més lleus, com certs tipus d’ansietat, a malalties més greus, com algunes esquizofrènies o trastorns bipolars. Les causes i/o desencadenants de les malalties mentals són molt diferents, per la qual cosa s’ha d’analitzar cada cas individualment per saber quin tractament o combinació de tractaments s’ha d’aplicar. El tractament de les malalties mentals és, en la major part dels casos, un tema delicat on els pacients i els seus familiars han de sentir-se còmodes i confiar en els professionals que els atenen. Creiem que la millor forma d’abordar aquests problemes és mitjançant els coneixements mèdics i les teràpies més actualitzats, però sempre acompanyat d’un tracte individual, tractant cada persona segons els seus interessos. Per això, estem en contacte amb un equip qualificat de psicòlegs que s’ocupen, personalment o en col·laboració, de cada cas que així ho demani.